On the Function of the Verbal Particle la-qad in Modern Standard Arabic”.

Michalski Marcin
Folia Orientalia
rocznik: 48, strony: 99-113, rok wydania: 2011
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo