On the Question of Transitive and Intransitive Verbs in Swahili.

Schönhof-Wilkans Agnieszka
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIV, numer: 1, strony: 89-97, rok wydania: 2012
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo