English-induced changes to urban colloquial Hindi lexicon and structure. Mixed speech as a mode of discourse.

Borowiak Tomasz
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIV, numer: 1, strony: 35-44, rok wydania: 2012
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo