Towards the great lexico-derivational model of the 20th century Polish vocabulary

Wierzchoń Piotr
Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм
rocznik: 2012, numer: 17, strony: 161-178, rok wydania: 2012
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo