Prédicats et verbes supports d’occurrence météorologiques dans une perspective contrastive franco-polonaise

Kaliska Agnieszka
Lingvisticae Investigationes
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 169-203, rok wydania: 2011
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo