Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”

Szczyszek Michał, Karpiński Maciej
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 139-156, rok wydania: 2010
język polski
projekt: Interakcja werbalna i niewerbalna w dialogach zadaniowych. Modele multimodalnych aktów dialogowych
typ: naukowy