HMM-based Speech Synthesis Applied to Polish

Kuczmarski Tomasz
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 221-228, rok wydania: 2009
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo