Pronome de interesse e outros pronomes em função emotiva

Mikołajczak Sylwia
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 36, strony: 111-115, rok wydania: 2009
język portugalski
typ: naukowy