El infinitivo portugués e ¿cómo el español recupera la falte de él

Mikołajczak Sylwia
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 123-130, rok wydania: 2010
język hiszpański
typ: naukowy