La alternancia modal en las subordinadas del latin clasico

Pawlik Janusz
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 147-153, rok wydania: 2010
język hiszpański
typ: naukowy