«Młodzi pisarze» lat osiemdziesiątych we Włoszech – pomiędzy wymianą pokoleniową a polityką wydawnictw

Kornacka Barbara
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
rocznik: 2010, numer: 28, strony: 25-43, rok wydania: 2010
język polski
typ: naukowy