Balansując na krawędzi słowa : specyfika kobiecych świadectw obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska)

Teklik Joanna
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
rocznik: 2010, numer: 37, strony: 249-262, rok wydania: 2010
język polski
typ: naukowy