Two Ways of Processing the Language: Associative Memory and Computational Rules. A Case of Modern Polish Language

Koziarski Mirosław
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, numer: 24, strony: 61-79, rok wydania: 2012
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo