Èmociâ straha kak odno iż sredstv âzykovoj manipulâcii (na primere tekstov sovremennoj russkoj pressy),

Małecki Łukasz
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2010, numer: 35, strony: 143-157, rok wydania: 2010
język rosyjski
tytuł oryginalny Èmociâ straha kak odno iż sredstv âzykovoj manipulâcii (na primere tekstov sovremennoj russkoj pressy),
tłumacz: --
typ: naukowy