Analiza struktury grup spółgłoskowych w nagłosie oraz w wygłosie wyrazów w języku polskim

Śledziński Daniel
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 61-83, rok wydania: 2010
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo