Imâ kak sredstvo identifikacii geroâ

Szubin Roman
Naučnye trudy Erevanskogo gosudarstvennogo lingvističeskogo universiteta im. V.Â. Bryusova. Obŝestvennye nauki
rocznik: 2009, numer: 7, strony: 280-291, rok wydania: 2009
język rosyjski
tytuł oryginalny Imâ kak sredstvo identifikacii geroâ
typ: naukowy