Două prefixe româneşti de origine slavă: ne- şi răs/z-

Klimkowski Tomasz
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2010, numer: 11, strony: 233-240, rok wydania: 2010
język rumuński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo