Tradition and Modernity in Kazak Nomadism in Mongolia

Jankowski Henryk
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 62, numer: 1, strony: 48-57, rok wydania: 2009
język angielski
typ: naukowy