Index of place names to the summary of Tatar landed estates in the Grand Duchy of Lithuania of 1631 by Jan Kierdej

Stefaniak-Rak Katarzyna
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 33, numer: 1, strony: 275-280, rok wydania: 2009
język angielski
typ: naukowy