Obraz Iisusa Hrista v romane Dmitriâ Merežkovskogo „Iisus Neizvestnyj”

Chudzińska-Parkosadze Anna
Studia i Szkice Slawistyczne
rocznik: 2010, numer: 10, strony: 181-188, rok wydania: 2010
język rosyjski
tytuł oryginalny Obraz Iisusa Hrista v romane Dmitriâ Merežkovskogo „Iisus Neizvestnyj”
typ: naukowy