Gengo no kōwateki kinō to ibunka komyunikkēshon (funkcja fatyczna jezyka a komunikacja miedzykulturowa)

Jabłoński Arkadiusz
Tokyo University Linguistic Papers (Tokyo Daigaku Gengogaku Ronshu)
rocznik: 2010, numer: 29, strony: 69-86, rok wydania: 2010
język japoński
typ: naukowy