Nomina instrumenti s suffiksom -ka v sovremennom russkom âzyke

Kuligowska Katarzyna
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 35, numer: 35, strony: 115-121, rok wydania: 2010
język rosyjski
tytuł oryginalny Nomina instrumenti s suffiksom -ka v sovremennom russkom âzyke
typ: naukowy