Etude contrastive franco-polonaise sur les adjectifs reférant aux traits de caractère

Stefaniak Magdalena, Sypnicki Józef
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 39, numer: 4, strony: 113-126, rok wydania: 2012
język francuski
typ: naukowy