Funkcjonowanie pojęcia prawdy na przykładzie potocznego użycia "tak naprawdę"

Niećko-Bukowska Bożena
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, strony: 89-99, rok wydania: 2009
język polski
typ: naukowy