Latviešu valodas apguve Polijā: prakse – barjeras – iespējas

Navicka Tatjana
Vārds un tā pētīšanas aspekti
rocznik: 2, numer: 13, strony: 201-207, rok wydania: 2009
język łotewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka