Relative clauses in narrative fiction – findings from a parallel text in Swedish, German, Latvian, Polish, and English

Nau Nicole
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 181-195, rok wydania: 2011
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo