African American Women and Feminism: Alice Walker’s Womanism as a Proposition of a Dialogic Encounter

Mazurek Marta
Linguae Mundi : rocznik naukowy
rocznik: 2009, numer: 4, strony: 11-24, rok wydania: 2009
język angielski
typ: naukowy