Remarks on Sanskrit and Pali Loanwords in Khmer

Woźnica Piotr
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 186-199, rok wydania: 2010
język angielski
typ: naukowy