An Acoustic Study of Khmer Vowel Duration

Woźnica Piotr
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, strony: 107-117, rok wydania: 2009
język angielski
typ: naukowy