Otpiski kak odin iz vidov delovoj pis’mennosti Moskovskoj Rusi

Chashchina Elena
Vestnik Pomorskogo universiteta
rocznik: 2011, numer: 1, strony: 118-122, rok wydania: 2011
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo