Między sacrum a profanum, czyli językowy obraz dwóch papieży w tekstach prasowych

Waliszewska Karolina
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: -, numer: 5, strony: 121-133, rok wydania: 2012
język polski
typ: naukowy