Leksykografia persko-polska i polsko-perska

Wiśniewski Łukasz
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 157-168, rok wydania: 2010
język polski
typ: naukowy