Wymiary kultury a grzeczność w języku

Zięba Anna
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, numer: 22, strony: 34-46, rok wydania: 2010
język polski
typ: naukowy