Afinităţi proustiene în proza narativă a lui Anton Holban – imaginea femeii

Teodorowicz Justyna
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 15, numer: 1, strony: 141-154, rok wydania: 2014
język rumuński
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo