On Japanese Adverbs and Quasi-Adverbs

Jabłoński Arkadiusz
Silva Iaponicarum
rocznik: 2014, numer: 38/39, strony: 11-24, rok wydania: 2014
język angielski
DOI: 10.14746/sijp.2015.38/39.1.
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo