Auf Wohnungssuche mit der Maus... czyli o tym, jak za pomocą odpowiednich zadań rozwijać kompetencję medialną i interkulturową uczniów

Chudak Sebastian
Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów
rocznik: _, numer: 3, strony: 48-50, rok wydania: 2015
język polski
typ: glosa lub inny
obszar tematyczny: dydaktyka