On some selected problems of Korean abbreviology

Borowiak Anna
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
rocznik: 2015, numer: 1, strony: 137-164, rok wydania: 2015
język angielski
DOI: 10.14746/kr.2015.01.07
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo