On denominalization in Polish-English translation. Implications for translation teaching

Lewandowski Marcin
Lebende Sprachen
rocznik: 2015, numer: 60(1), strony: 145-163, rok wydania: 2015
język angielski
DOI: 10.1515/les-2015-0005
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo