[rec.] Kazimierska, E. (2014): Direktionalia im Deutschen und im Polnischen. Frankfurt am Main.

Poźlewicz Agnieszka
Glottodidactica
rocznik: 2015, numer: 42/1, strony: 115-117, rok wydania: 2015
język niemiecki
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo