Образ России в российском дипломатическом дискурсе

Gaś Swietłana
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2008, strony: 25-32, rok wydania: 2008
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo