Dėl fonemų /i/ ir /i,/ Punsko dzūkų tarmėje

Niewulis-Grablunas Jowita
Baltu filoloģija
rocznik: 2003, numer: 12(2), strony: 49-54, rok wydania: 2003
język litewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo