Punsko šnektos balsių fonologinės sistemos apžvalga

Niewulis-Grablunas Jowita
Baltu filoloģija
rocznik: 2007, numer: 16(1/2), strony: 73-80, rok wydania: 2007
język litewski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo