Definicje formułowane przez niewidomych i widzących jako przyczynek do rozważań nad zjawiskiem werbalizmu.

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Szkoła Specjalna
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 325-336, rok wydania: 2011
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo