The superordination relation and the symmetry of verbal associations in selected parts of the mental lexicon

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Psychology of Language and Communication.
rocznik: 2010, strony: 15-35, rok wydania: 2010
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo