Non-specificity in disguise: morphology – semantics mismatches in Old Portuguese nominal items

Nkollo Mikołaj
Zeitschrift für Romanische Philologie
rocznik: 2016, numer: 132 (2), strony: 470-492, rok wydania: 2016
język angielski
DOI: 10.1515/zrp-2016-0032
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo