The Swordless Samurai. Jidai-geki Films in the Early Period of the Allied

Świrkowski Andrzej
Silva Iaponicarum
rocznik: 2015, numer: 43/44/45/46, strony: 108-123, rok wydania: 2015
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo