Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz

Jaszczyk-Grzyb Magdalena, Marko Anna
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 2016, numer: 16, strony: 147-149, rok wydania: 2016
język niemiecki
typ: sprawozdanie
obszar tematyczny: językoznawstwo