Przysłowia ludowe i ich kontekst kulturowy w odniesieniu do żywności i żywienia w arabskich dialektach Āzaẖ i Mārdīn

Abdalla Michael
Investigationes Linguisticae
rocznik: 25, numer: 32, strony: 1-18, rok wydania: 2015
język polski
DOI: 10.14746/il.2015.32.1
typ: naukowy