Object pronouns, clitics, and omissions in child Polish and Ukrainian

Mykhaylyk Roksolana, Sopata Aldona
Applied Psycholinguistcs
rocznik: 2016, numer: 37(5), strony: 1051-1082, rok wydania: 2016
język angielski
DOI: 10.1017/S0142716415000351
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo