The 'mysterious' Kazlauskas: Exploring Lithuania's most frequent surname

Walkowiak Justyna
Onomastica
rocznik: LX, strony: 175-186, rok wydania: 2016
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo